Felsefemiz
Tarihin sırladığı bilgileri gün yüzüne çıkartarak yola koyulduk. Bir yandan tadıyla geçmişten günümüze bu günde yaşamak

ve

bir yanıyla da sağlıklı yönü ile geleceğe uzanmak. Ürettiğimiz ürünlerle dünyanın kabul gördüğü sağlıklı yaşam değerlerini buluşturduk.

“Mevlevihane’de iki mutfak bulunur.
Birinde aş pişer, mide doyar, beyin güçlenir; Diğerinde insan pişer, beyin doyar, yürek güçlenir.”