Yönetim Politikamız

POLİTİKAMIZ

 •  Gıda Sektöründe Kaliteden Sorumlu Olduğu Düşüncesi İle Hareket Ederek Kanun, Yönetmelik, Kodeks Ve Yasal Standartlara, Mevzuatlara Uymak.
 •  İlk Defasında, Zamanında, Doğru, Kaliteli Ve Hijyen Şartlarında Üretim Yapmak
 •  Çevre Bilincine Sahip Olmak, Enerji Kaynaklarını Doğru Kullanmak.
 •  İşletmenin kültür politikasını benimsemek uymak.
 •  Ürünlerini Sürekli Geliştirerek Üretmek, Sunmak.
 •  Pazarda Kalıcılığımızı Değişmeyen Kalitemizle Sağlamak.
 •  Müşteri Memnuniyetini Sürekli Kılmak.
 •  Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesini Sağlamak.
 •  Personel Haklarına Kanun Ve Mevzuatlar Doğrultusunda Uymak.
 •  İzlenebilirliği Daimi Kılmak.
 •  Mücbir sebeplerde dahi (salgın, doğal afetler, kuraklık, savaş vb.) durumlarda aynı kalitede ve hijyen şartlarda üretimin devamlılığını sağlamak.

“Mevlevihane’de iki mutfak bulunur.
Birinde aş pişer, mide doyar, beyin güçlenir; Diğerinde insan pişer, beyin doyar, yürek güçlenir.”